تاریخچه ما

شرکت پیمایش رخام در سال 1386 تأسیس شده است . ما با تمرکز بر طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ، صنعتی ، راه سازی و ارائه طرح مرمت و باز زنده سازی و مرمت بناهای تاریخی کشور عزیزمان ، فعالیت نموده ایم .