شرکت پیمایش رخام با بیش از 16 سال سابقه و داشتن نیروهای متخصص در زمینه اجرای پروژه های مختلف فعالیت دارد

شرکت پیمایش رخام بخشی از فعالیت خود در طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی را در طراحی و اجرای سازه سبک اختصاص داده ایم .

این شرکت در چندین پروژه با احداث بنا با سازه سبک در بام ساختمان های اداری و تجاری با هزینه بسیار کمتر از احداث بنا و سقف های اداری و تجاری را با بهترین کیفیت انجام داده است.