برآورد قیمت روز اجرای پروژه های مختلف

برآورد هزینه اجرای پروژه بصورت دقیق

امروزه با عنایت به تغییرات مداوم قیمتها ، برآورد هزینه اجرای یک پروژه بسیار حائز اهمیت است . شرکت پیمایش رخام مفتخر است که با بهره مندی از کارشناسان مجرب هزینه اجرای پروژه شما را با توجه به قیمتهای روز مصالح و دستمزد اجرا بصورت کاملا دقیق برآورد نماید .