تصاویر تعدادی از پروژه های شرکت پیمایش رخام

هتل در کربلا معلی

پروژه احداث ساختمان 7 طبقه 

احداث سردرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

احداث سردرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

امام زاده چهل تن (ع)

احداث آشپزخانه صنعتی دانشگاه

کانال بتنی

صحن مسجد شهرک

احداث ساختمان عایق صوتی