طراحی فضاهای داخلی و خارجی و بازسازی و مرمت

طراحی وفضاهای داخلی در ساختمان ها بسیار حائز اهمیت است .

طراحی باید به گونه ای باشد که علاوه بر زیبایی و جلب رضایت صاحب خانه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد .شرکت پیمایش رخام جهت طراحی و مرمت ساختمان ها در ابتدا بصورت رایگان چندین طرح ارائه می دهد . سپس هزینه اجرای هر کدام از طرح های داده شده را نیز بصورت رایگان و جهت جلب مشتری با عنایت به قیمت روز مصالح و دستمزد ارائه می دهد . بدین صورت صاحب خانه قادر است با دیدن 3 بعدی ( 3D ) از خانه مرمت شده خود و با لحاظ قیمت اقدام به طراحی و بازسازی نماید .