مرمت کاروانسرای دانگ در روستای ورده ، شهرستان زرندیه ، استان مرکزی