مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی

مشاوره رایگان برای اجرای یک پروژه از خدمات شرکت پیمایش رخام است ، ضمنا قبل از پرداخت هرگونه هزینه اجرای پروژه ، شما می توانید پروژه اجرا شده خود را بصورت سه بعدی و با تمام جزئیات مشاهده و در صورت رضایت اقدام نمایید.